GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 239 In Memoriam Mr. A. de Stoppelaar Fzn. door Dr. J. H. Kernkamp. Bibliotheekleven XXX, 1. In Memoriam Dr. Claudius Hermanus Ebbinge Wub- ben door A. de Mare. Bibliotheekleven, XXX, 1. Prof. Mr. V. H. Rugters t door A. Sizoo. Hermeneus, XVII 1—2. d. Instellingen en Vereenigingen. De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting door Mr. N. C. M. A. van den Dries. C. Veth en zijn teekeningen door H. P. Bremmer. Gr. Amst. 15 Dec. Het familiewapen van den bouwmeester Pieter Post, door Dr. Ir. G. A. C. Blok. Bestemd voor het nooit ver schenen Februari-nummer van De Schouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 258