GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 241 b. Geschiedenis mijn Burge- J. R. Snoeck Henke- 1. Twee ambtsketens. Herinneringen aan meesterstijd door Mr. S. J. R. de Monchy. Parlementaire herinneringen van mans. Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940—11945. Samengesteld door Dr. A. Schierbeek in opdracht van de Algem. Vereeniging voor Natuur bescherming voor 's Gravenhage en omstreken. 's Gravenhage tijdens de Duitsche bezetting. Mede- deelingen van het bureau voor Statistiek en V oorlich- ting der gemeente 's Gravenhage no. De dooden van het Bezuidenhout. Herdenking door M. M. den Hertog. Elsevier, 16 Maart. Het Haagsche verkeer en de verkeersongevallen I en II. De Verkeersongevallen. Meded. van het Bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente 's Gravenhage nos. 5 en 6. ’s Gravenhage 19351945. Hoe het was, werd en worden moge door Dr. H. E. van Gelder, schrijver van ’s Gravenhage in zeven eeuwen. en gebeurtenissen. Van Gravenslot tot groote stad. De Bevolking van ’s Gravenhage. Meded. v. h. Bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente ’s Gravenhage no. 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 260