242 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE Dr. L. J. M. Beel door H. d. W. Nieuwe Eeuw, 8 Juni. J. C. Altorf, beeldhouwer, 70 jaar door C. Veth. Maandbl. Beeld. Kunsten XXII, 6061. De voedingstoestand van venhage. Meded. van het bureau voor Voorlichting der gemeente ’s Gravenhage no. 2. De Haagsche Bevolking een jaar na de bevrijding. Meded. v. h. bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente 's Gravenhage no. 4. schoolkinderen te s Gra- Statistiek en Wederopbouw door Ir. P. den Gem. Dienst voor het bureau Den Haag gaat uit. Hoeveel wordt uitgegeven aan vermakelijkheden, 's Gravenhage. Meded. van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente 's Gravenhage no. 4. Opruiming, Herstel en Bakker Schut, Directeur van den Wederopbouw. Mededeelingen van voor Statistiek en Voorlichting der gemeente ’s Graven hage no. 1. De Scheveningsche Haringvisscherij in 1945. Mede deelingen van het bureau voor Statistiek en Voor lichting der gemeente ’s Gravenhage no. 2. c. Personen. Willem George Frederik, Prins van Oranje en Nassau (17741799) door K. E. Oudendijk. Historia XI, 83-93.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 261