GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 243 den Bosch door A. M. C. van K. Menno ter Braak door P. H. Dubois. Spectator, 5 Mei. Leeuwen. als vijand Simon van den Berg, 18121891, romantisch schilder door P. A. Scheen. Constghesellen I, 185187. Een literaire moord (het Terbrakianisme) door E. Willems. Proloog I, 239240. F. Bordewijk door W. F. Hermans. Vrij Nederland, 19 October. Dominee D. A. van Lyndenvan den Bosch. Een schrijver als vijand van het woord (Menno ter Braak) door H. Daudt. Wording II, 125126. Menno ter Braak door W. L. M. E. van Crit. Bull. XIII, 543—547. Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder beschreven door Johannes Bosboom. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgave van 1891. Toegelicht door A. Glavimans. Max Blokzijl, zijn berechting, veroordeeling en exe cutie. Rijksbureau v. Oorlogsdocumentatie. Processen. Menno ter Braak door O. Noordenbos. N. Stem I, 102—106. In Memoriam P. C. Boutens door D. A. M. Binnen dijk. Kron, van K. en K. VII, 154.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 262