244 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S GRAVENHAGE d. De legende Ter Braak ontmanteld (door Jan Greshoff in „Standpunte”). Vrij Nederland, 7 December. Abraham Bredius, 18551946, door W. Martin. Maandbl. Beeld. Kunsten XXII, 7174. Jan Campert door Clara Eggink. Crit. Bull. 1945, 25—29. Dr. Abraham Bredius door H. E. 46—50. Afscheid als Algemeen Rijksarchivaris van Mr. R. Bylsma door C. B. Ned. Archievenblad 50e jrg., afl. 2, 59—61. van Gelder. Gids II, Hendrick van Deventer, Medicinae doctor 1651 1724 door Dr. A. J. M. Lamers. De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven, uit het Latijn vertaald, toegelicht en met aanteekeningen voorzien door Dr. A. H. Kan, met een bijdrage van G. Kamphuis. Dr. T. M. Chotzen f, conservator aan de Bibliotheek van het Vredespaleis door A. Lysen. Bibl. leven XXXI, 41. Willy Corsari en haar detective-carrière door I. v. Beugel. Elsevier, 25 Mei. Van Genechten, zijn berechting en veroordeeling. Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie. Processen no. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 263