GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 245 Johan Koning f door Ad. Odijk. N. Eeuw, 7 Dec. van der Leeuw door J. R. Evenhuis. Constantijn Huygens door A. J. Schneiders. Je Main- tiendrai, 30 Augustus. Constantijn Huygens in zijn kinderjaren door A. Hal- lema. Historia XI, 176180. Een dader des woords. In memoriam Dr. Albert Keuter door Ds. H. W. Meihuizen. Constantijn Huygens door S. C. Michels. N. Eeuw, 31 Augustus. Spreek, want LIw knecht hoort. Levensschets Ds. Corn. Jacob Laarman door Fr. J. Broeyer. Prof. Dr. W. Martin ter gelegenheid van zijn zeven- tigsten verjaardag door Dr. J. G. van Gelder. Maandbl. Beeld. Kunsten, Juni, bl. 7577. De gebroeders Maris door L. A. Korstenhorst. Erica, Juli. Prof. Dr. G. van Gids, I, 140—150. C. Huygens als vaderlands dichter door J. Haantjes. N. Taalg., 129—137. Vervolg verweer door August Heyting. Ds. C. E. van Koetsveld door Johan Winkler. Waag schaal, 916 Februari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 264