J. H. 246 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S GRAVENHAGE Mr, S. J. R. de Monchy. Drie landen, 30 November. Oss. de boek- De beeldhouweres Gra Rueb door Cornells Veth. Mr. L. A. Trip. Elsevier, 18 Mei, Prof. Dr. Jan Walch f door A. Glavimans. Elsevier, 21 December. Ir. W. Schermerhorn door G. Ruygers. Je Main- tiendrai, 12 Juli. Bas van Pelt, binnenhuisarchitect door H. W. Gispen. Vrije Kunst, 19 Januari. P. J. Troelstra als dichter door Anne Wadenan. Je Maintiendrai, 20 September. Dr. P. C. Molhuysen f door H. E. Greve. Bibl. leven XXX, 51—52. Mr. J. M. C. Romeyn, waarnemend Hoofd van de P.R.A, te's Gravenhage door J. M. Hovenkamp. Vrouw en haar huis, 172174. Vijftig jaren journalist door S. F. van van Mastenbroek f. Constghesellen I, 2021. Mr. J. F. van Royen en zijn beteekenis voor kunst door G. H. 's Gravesande. Prof. Ir. W. Schermerhorn. Politicus en persoonlijk heid door P. K. van Meurs. Vrije Katheder, 5 April.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 265