GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 247 Jan Weissenbruch door Amateur. Constghesellen I, 28. Santen. Je Dr. C. H. Ebbinge Wubben f door A. J. de Mare. Bibl. leven XXX, 53—54. Dr. C. H. Ebbinge Wubben door R. Pennink. Boek XXVIII, 261—265. 25 jaren Maatschappelijk Hulpbetoon in het oude Korenhuis aan de Prinsegracht (6 Augustus 1946) door W. J. C. Kau. Bijlage van P. V. M, H. Orgaan van de Personeelsvereeniging Maatsch. Hulpbetoon, Juli/Aug. Het gasbedrijf van ’s Gravenhage in de oorlogsjaren 19391945 tijdens het Directeurschap van Prof. Ir. G. A. Brender a Brandis door Mr. F. L. Stoel, commies bij het Gemeentelijk Gasbedrijf. d. Instellingen en Vereenigingen. Het Internationale Gerechtshof door v. Maintiendrai, 19 April. De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst 18711 Juli1946. Gedenkboek samengesteld ter ge legenheid van het 75-jarig bestaan van den Gemeente lijken Reinigingsdienst van ’s Gravenhage door A. Luik en Th. van der Knaap. Levensbericht van J. C. M. Warnsinck door C. L. Schepp. Handelingen en levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde 1944.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 266