Oude- 248 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE Enkele historische beschouwingen bij het eeuwfeest van het Departement 's Gravenhage der N.M.P. door Prof. Dr. D. H. Wester. Pharm. Weekblad, Vol. 81, no. 26, bl. 599—617. 25-jarig jubileum Lyceum Stokroosplein 1921Sep tember1946. strijd door het Residentie- Ons Huis in den storm. Het R.-K. Wees- en liedenhuis in de oorlogsjaren. Het Residentie-orkest als centrum van het Haagse muziekleven door J. Kasander. In 40 jaren muziek van het Residentie-orkest. Gemeentelijke School- en Kindertuinen te s Graven hage. De eerste in Nederland door E. J. Herweyer. Meded. van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente 's Gravenhage no. 4. Buitenscholen door J. J. Wagner. Mededeelingen van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente ’s Gravenhage no. 2. De geschiedenis van de reiniging van de Residentie door P. de Graaff. Meded. van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente 's Gravenhage no. 3. Exultate Jubilate. Veertig jaren van J. Weyand. In 40 jaren muziek van orkest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 267