GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S GRAVENHAGE 249 kunst. Tentoon- 17 De Haagse tentoonstelling „Herwonnen kunstbezit” door C. Veth. Maandblad Beeld. Kunsten XXII, 4853. van wetenschap en Het Gemeentemuseum in de oorlogsjaren door Dr. G. Knuttel Wzn. Meded. van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente ’s Gravenhage no. 5, Boekbanden voor Jacobus II in de Koninklijke Biblio theek door E. de la Fontaine Verwey. Boek XXVIII, 286—293. Het Museum voor het Onderwijs der gemeente 's Gravenhage door Dr. J. W. B. van der Stigchel. 's Gravenhage. Meded. van het bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente ’s Gravenhage no. 6. Hongerend volk 1945 en wat het deed. Plaatselijk Interkerkelijk Bureau ’s Gravenhage en omstreken. (In Engelsche vertaling nogmaals verschenen onder den titel: Charity in war-time). e. Verzamelingen stellingen. Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's Gravenhage door Mr. van Kuyk. Dirk Nijland en de tentoonstelling zijner werken in Den Haag door C. Veth. Maandblad Beeld. Kunsten XXII, 66.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 268