22 29 9 20 6 KRONIEK OVER 1945. 8 13 8 3 Maart. 1 Januari. 100-jarig bestaan 3 ----- van de Gasfabriek. Overleden Notaris M. J. Telchuys. Overleden Prof. Ir. G. van Swaay, oud- Minister van Waterstaat. Overleden P. J. H. van der Palm, oud- Chef van den Generalen Staf. Overleden te Delden A. G. Briemond, oud-Hoofdredacteur van de ,,De Avond post”. Overleden te Amersfoort C. L. van Balen, oud-Hoofdredacteur van „HetVaderland”. Overleden J. van Ettinger, gep. Admini strateur van het Dep. van Koloniën. 2 Februari. Overleden Mr. H. J. Kist, oud-Griffier van den Hoogen Raad der Nederlanden. Overleden Luitenant-Generaal C. M. Collette. Overleden Mr. J. F. Schönfeld, oud- Raadadviseur b. h. Dep. van Waterstaat in a. d. Overleden H. C. W. F. Wieringa, Admi nistrateur van Diligentia. Overleden J. D. van Ramshorst, dirigent van zangkoren. Overleden op 3 Maart door het bombar dement: Dr. J. van Gils, Secretaris der Vereen, tot bestrijding der tuberculose.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 269