17 19 20 KRONIEK OVER 1945 251 6 Maart. 15 21 24 3 April. van de Nieuwe en planten- Ds. C. J. Laarman, jeugdpredikant. Mgr. Corn. A. W. de Gruyter, emeritus- Rector van de St. Annastichting in de Mariastraat. Jan Luberti, bekend dieren liefhebber. T. J. Bulsing, Hoofd-chef of Litteraire Sociëteit. J. H. Speenhoff, dichter-zanger. H. Robin, Chef der Afd. A. S. en K. der Gemeente-secretarie. Dr. P. J. Ph. Dietz, röntgenoloog. Overleden Mr. Dr. van Gelein Vitringa, oud-Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Overleden Luitenant-Generaal Jhr. E. J. M. Wittert, oud-Commandant der tweede divisie. 70e verjaardag van Anna Stronck Kappel, concert-zangeres, wonende te Wassenaar. Overleden Mej. H. G. Peters, Directrice der Haagsche Vakschool voor Meisjes. Overleden Ir. J. Lely, oud-Directeur der Gemeentewerken. Overleden Prof. Mr. V. H. Rutgers, oud- Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Overleden Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien, lid van den Raad van State, oud-Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, oud- voorzitter der Tweede Kamer. Bericht wordt het overlijden te Utrecht van G. J. D. C. Goedhart, oud-Directeur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 270