27 2 Juni. 10 KRONIEK OVER 1945 252 de 4 April. 5 8 13 1 Mei. gaan weer 30 nieuwen 4 K. 4 11 11 van Vlissingen, oud- van den Rijkswater- van de Stenografische Inrichting van Eerste en Tweede Kamer. Overleden in het gevangenenkamp Neuen gamme H. Ph. Clasie, Hoofdcommissaris van Politie. Overleden Ir. J. P. Directeur-Generaal staat. Overleden Dr. H. C. F. L. Warnecke, Directeur van het Openbaar Slachthuis. Overleden A.Hoogeboom, gep. Luitenant- Generaal. Overleden J. Boezer, oud-Directeur van de Arbeidsbeurs. De Haagsche bioscopen draaien. Overleden Dr. E. F. Kossmann, oud- leeraar en historicus. Verzoek gericht tot 5 personen deel te willen uitmaken van een kiescollege dat zal moeten samenstellen den Gemeenteraad. Hervatting der repetities van het Resi- dentie-orkest in het Gebouw v. K. en W. Overleden Dr. H. Sap, oud-Geneesheer- directeur van de Stichting „Bloemendaal” te Loosduinen. Intrede van Dr. H. G. Heering als predi kant bij de Rem. Gereform. Gemeente. De Gemeentelijke Reinigingsdienst hervat voor één maal per week den ophaaldienst van huisvuil. Verschillende lijnen van de H.T.M. her-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 271