16 Juni. 1 Juli. KRONIEK OVER 1945 253 16 25 25 27 het taxi- 27 1 2 18 24 vatten voor enkele uren per dag den dienst. Benoemd tot president van den Bijzon deren Raad van Cassatie Mr. H. Haga en tot procureur-fiscaal Mr. A. M. baron van Tuyll van Serooskerken. Benoemd tot president van het Bijzonder Gerechtshof Mr. A. L. M. van Berckel en tot procureur-fiscaal Mr. J. Zaayer. Eerste haringlogger naar zee vertrokken. Overleden te Eindhoven Prof. Dr. E. Moresco, oud-Secretaris-Generaal van het Departement van Koloniën. Beperkten dienst hersteld Den Haag VoorburgVoorschoten door de N.Z.H. Tramweg Mij. Aanvang van de Indische week”, onder auspiciën van het Middelbaar en Voor bereidend Hooger Onderwijs, door de opening van een tentoonstelling in de Gothische Zaal. Hervatting in beperkte mate van bedrijf. Bericht van het overlijden van H. E. Rey, directeur-eigenaar van Hotel des Indes, dat in Maart 1944 te Londen plaats vond. Eerste dienst van de Engelsche Kerk, na de verwoesting van haar gebouw, in de Oud-Katholieke Kerk in de Juffrouw Ida- straat. Herdenkingsdienst in de Doopsgezinde Kerk van den in het concentratiekamp te Belsen overleden predikant Ds. A. Keuter. „Gele Tram” Den HaagWassenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 272