4 Juli. 9 9 KRONIEK OVER 1945 254 6 7 7 11 12 13 de 13 16 16 19 Leiden, heeft den dienst hervat. Opgericht „De Haagsche Kring”, vereeni- ging van Haagsche dagbladdirecteuren. Intocht van H.M. de Koningin, na Haar ballingschap, in de Residentie. Stichtingsvergadering van de Stichting „Groen en Bloemen”. Afscheidsreceptie van den scheidenden deken Mgr. van der Tuyn, in de pastorie in de Parkstraat. Weder-instelling van twee postbestel lingen. Wederinvoering van den normalen ar beidstijd voor het geheele Gemeente- personeel. Op vijf kruispunten in de stad, de Bosch- brug, SpuiGroote Marktstraat, Rijswijk- scheplein, Vaillantlaan-Parallelweg en HeerengrachtPoten zijn de verkeers borden weer in werking gesteld. Lijn 4 hervat den dienst tusschen Leegh- waterplein en Stuyvesantplein. Het Gemeentelijk Museum Bredius aan Prinsegracht weer voor het publiek toe gankelijk gesteld. Intrede van Deken W. G. Pompe in de St. Jacobuskerk in de Parkstraat. De Blauwe Tram herstelt den geregelden dienst tusschen Den Haag en Leiden. Afscheid van Mr. A. L. Scholtens als Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken. Busdiensten zijn geopend tusschen Den Haag en Zwolle.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 273