19 Juli. KRONIEK OVER 1945 255 20 25 26 27 29 30 de Openbare Leeszaal en 30 1 1 3 3 3 5 van Direc- Bericht wordt dat Mr. Dr. T. J. Ver schuur begin Mei in het kamp Messenthin te Püllitz is overleden. Installatie van de Nationale Adviescom missie in de Rolzaal op het Binnenhof. Opening van het kleuterhuis „Margriet” in het gebouw Jozef Israëlsplein 36. Veertigjarig bestaan van de voetbalver- eeniging A.D.O. Opening van een openluchtzwembad in het N.J.V. Kamp Sorghvliet op Zorgvliet. Beëindiging van het verstrekken van noodvoeding door het I.K.B. Heropening van Bibliotheek. Heropening van het zwembad in het Zuiderpark. 1 Augustus. In exploitatie nemen van lijn 8 van Hol- landsche Spoor naar Promenade; lijn 5 van Appelstraat naar Prinsessegracht. Opheffing van het Militaire Commissa riaat 's-Gravenhage. L. Neher aanvaardt het ambt teur-generaal der P.T.T. In exploitatie nemen van lijn 9 op het traject Holl. SpoorAtjehstraat. Installatie van het Haagsche Bijzondere Gerechtshof. Afscheid van het hoofd van den Rijks- gebouwendienst J. E. C. Baron van Lynden. In de Veenestraat branden enkele lampen als straatverlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 274