rr KRONIEK OVER 1945 256 9 8 15 21 22 25 25 1 Sept. 3 4 15 20 7 Augustus. Lijn 6 rijdt tot het Stuyvesantplein, lijn 4 tot Overbosch. Eerste vergadering de Afdeeling voor van den Raad van State. Eervol ontslag verleend aan Prof. Dr. W. Martin als Directeur van het Kon. Kabinet van Schilderijen (Mauritshuis). Heropening van het Museum voor het Onderwijs. Lijn 8 herneemt zijn volledige route. Installatie van den Raad voor Rechtsher stel in het gebouw van den Hoogen Raad. De Wassenaarsche Tram heeft de nor male route langs den Benoordenhoutschen weg hernomen. Overleden Ir. G. A. Kessler, oud-Secre- taris van de Directie van de Koninklijke Petroleum Mij. Benoemd tot leden van den Raad van State: Ir. W. Albarda, Th. Fuerstner, Dr. J. W. Meyer Ranneft, Prof. Dr. G. A. van Poelje. Benoemd tot Staatsraad in buitengewonen dienst: Jhr. Mr. Dr. D. H. de Beaufort, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal en Prof. Mr. R. P. Cleveringa. Ir. G. A. Meyer treedt af als Directeur van het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. Ir. K. Dees treedt als zijn opvolger op. Her-inwijding van de synagoge in de Wagenstraat. Intrede van Ds. Wommels bij de Ned. Herv. Gemeente te Voorburg. na de bevrijding van geschillen van bestuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 275