21 25 27 KRONIEK OVER 1945 257 6 Sept, 15 19 24 3 3 3 3 3 de Tweede Kamer op de gedwongen rust- voor Beroepskeuze van het Juliana Kin van den Pensioenraad van naar Benoordenhoutsche Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. O. Donner, naar aanleiding van zijn 25-jarige ambtsbediening, in de Bethel- kerk. Benoemd tot Advocaat-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof Mr. F. Hollander. De Scheveningsche vuurtoren, ontdaan van zijn camouflagekleur, is weer in wer king gesteld. Het Gemeente-Bureau wederom opgericht. Zestig-jarig bestaan derziekenhuis. Eerste zitting van het Binnenhof na periode. De z.g.n. vesting Clingendaal wordt open gesteld. 2 October. Terugkeer Zwarteweg 75 weg 46. Na 4 jaar omzwerven terugkeer van de K.N.A.C. in haar oude huis Vijverberg 10. Benoemd tot Directeur-Generaal van Po litie Mr. L. de Blécourt. Eervol ontslag verleend aan Ir. L. Wentholt, Directeur-Gen. van den Rijkswaterstaat. Benoemd tot raadsheeren in het Gerechts hof Mrs. G. H. B. van den Boom en A. Huygen. Eervol ontslag verleend aan Mr. B. F. Boekhold als Griffier aan het Gerechtshof. Mr. H. Seret Opzoomer tot zijn opvolger benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 276