KRONIEK OVER 1945 258 5 6 8 8 8 11 12 18 20 22 25 25 21 21 4 October. Weer den geheelen dag dienst op de lijnen van de H.T.M. Benoemd tot Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat Ir. W. J. H. Harmsen. Benoeming van 135 kiesmannen voor de samenstelling van den Nood-Gemeente- raad. Ds. W. van Wyngen neemt het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Was senaar aan. Overleden Prof. Dr. Ir. N. Koomans, oud- Chef van het Rijksradio-laboratorium. Ds. B. A. Bos neemt het beroep naar de vrijgemaakte Ger. Kerk te Voorburg aan. Benoemd tot lid van den Raad van State Mr. R. M. van Angeren. Benoemd tot Directeur-Generaal van het Roode Kruis H. P. van Ketwich Ver schuur. De Eerste Kamer hervat na vijf en een half jaar gedwongen rust haar werkzaam heden. Her-inwijding van de Kerk van het Aller heiligst Sacrament aan de Sportlaan. Her-ingebruikname van de Duinzichtkerk. Bevestiging en intrede van Ds. E. Jansen Schoonhoven als predikant in de Ned. Herv. Gemeente in Wijk VII. De Scheveningsche stoomtreiler 161 op een mijn geloopen en vergaan. Herdenking in de Luthersche Kerk van een kwart-eeuw Luthersche diaconessen- arbeid. Overleden L. N. Geldermans, pastoor der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 277