1 Nov. KRONIEK OVER 1945 259 de Schenk- Mevrouw C. Rijn- 28 de Tweede 30 30 31 2 2 3 5 7 10 van St. Liduina aan parochie kade. 26 October. 102e verjaardag van bendeGerdenier. Gedachtenis-rede van Ds. K. H. E. Grave- meyer in de Groote Kerk naar aanleiding van zijn 25-jarige ambtsbediening in ’s Gravenhage. Benoemd tot Griffier van Kamer Mr. A. F. Schepel. Na 5l/2 jarige afwezigheid heeft Rev. H. M. Williams, predikant van de Angli- kaansche Kerk weer voor het eerst in de Residentie gepreekt. Benoemd tot Secretaris-Generaal bij het Dep. van Justitie Mr. C. Tenkink. Heropening van de bibliotheek en studie zaal van de muziekhistorische afdeeling van het Gemeente-Museum. Wederinvoering van gaslooze uren. Gas verstrekking van 10-13.30 en 16.30-21.30. Eervol ontslag verleend aan Mr. War mold Lunsingh als Vice-president van het Gerechtshof. Benoemd tot advocaat-fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof Mr. J. Ch. Donker. Opening van de z.g.n. „boomplantdagen" voor de Haagsche jeugd. 70e verjaardag van Jhr. Mr. G. A. van Haeften, Kantonrechter, bekende figuur uit de muziekwereld. Heropening van het Mauritshuis met een gedeelte der kunstwerken van dit museum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 278