260 KRONIEK OVER 1945 10 Nov. den Boekhandel 12 14 14 16 18 18 19 den tijdelijken 19 19 der 20 Honderdjarig bestaan van Firma L. C. Boucher. Einde van de werkzaamheid der Centrale Keukens, wier taak wordt overgenomen door den Gemeentelijken Dienst voor Schoolkinderzorg. Overleden Mr. A. W. Kamp, voordrachts kunstenaar. Benoemd tot Griffier der Staten van Zuid- Holland Mr. P. O. F. M. Cremers, tot voor kort Commies-griffier van de Tweede Kamer. Benoemd tot Secretaris-Generaal van het Dep. van Financiën Mr. H. ’s Jacob, Bur gemeester van Valburg. Overleden de kunstschilder Johan Hendrik van Mastenbroek. Honderdjarig bestaan van de brood- en banketbakkerij Nederpelt te Loosduinen. Bevestiging en intrede van Dr. G. J. Streeder als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente in de Groote Kerk als opvolger van Ds. Schoneveld. Eerste bijeenkomst van Gemeenteraad. Heropening van „Terrein Houtrust” voor de sport. Afscheid van de wethouders Prof, van Bilt en Vrijenhoek van hun naaste mede werkers in verband met de beschikbaar stelling van hun ambt als wethouder. Benoemd tot godsdienstleeraar aan de beide Chr. H.B.S.-sen en tot jeugdpredi- kant in de Duinzichtwijk der Ned. Herv.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 279