6 7 7 9 27 29 KRONIEK OVER 1945 261 23 Nov. State 3 3 4 8 10 aan het schei- Gemeente Ds. G. C. Foeken. Bericht ontvangen van het overlijden op 4 Juni 1943 van H. P. C. Zanen, Directeur der Mij. van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort”. Begin van het proces-Mussert. Benoemd tot lid van den Raad van Mr. J. H. Scholten. 1 December. Benoemd tot Directeur-Generaal van den Rijksgebouwendienst Ir. C. T. C. Heyning. Aangenomen het beroep voor de Gerefor meerde Kerk naar ’s Gravenhage-Loos- duinen door H. W. Wierda. Overleden Mr. J. L. Nysingh, oud-Officier van Justitie. Benoemd tot Rijksarchivarissen aan het Algemeen Rijksarchief Mr. B. van 't Hoff en Mr. H. Hardenberg. Afscheidsdiner aangeboden dende Militair Gezag. Benoemd tot Directeur van den Rijks- dienst voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport Dr. J. Miedema. Installatie van pastoor Timp als pastoor van de St. Liduina-parochie aan de Schenkkade. Overleden de tooneelspeler Adolphe Engers. Bevestiging en intrede van Ds. P. Lug- tigheid in de Groote Kerk der Hervormde Gemeente. Opheffing, bij wijze van proef, van de controle aan de toegangswegen van de vesting Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 280