KRONIEK OVER 1946. 1 tot 1 de Duinwater- 1 1 1 1 2 1 Januari. 1 40-jarig bestaan van Scheveningen-Radio. Eervol ontslag verleend aan Luitenant- Generaal tit. b.d. J. H. F. Graaf du Monceau als Opper-Ceremoniemeester, als Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin en als Kanselier der Huis orden. Benoemd tot Opper-Ceremoniemeester van het Huis van H.M. de Koningin en Kanselier der Huisorden F. A. Baron van Hardenbroek van Hardenbroek. Benoemd tot Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin C. E. Baron van Lynden. Benoemd tot Directeur van leiding Ir. A. J. Gurck. A. van Wijk, Directeur der Gemeentebe lastingen verlaat den dienst met pensioen. W. Kleijn Molekamp treedt als zijn op volger op. Mr. P. C. Boele van Hensbroek treedt op als Secretaris van den Raad van State. Ambtsaanvaarding van Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel als Algemeen Rijksarchivaris. Jubileum van G. J. Langeveld, gedurende 40 jaar werkzaam bij de administratie en expeditie van het Vaderland en de Nieu we Courant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 283