2 5 7 10 10 KRONIEK OVER 1946 265 2 Januari. 4 5 5 5 6 11 18 van de Effec- van het Het Haagsche Tribunaal vangt zijn werk zaamheden aan. Jubileum van Dr. Ir. Hacke, Directeur- Generaal van de Arbeids-Inspectie, waar bij hij 25 jaar werkzaam was. Overleden D. Hans, journalist, oud-Voor- zitter van den Ned. Journalistenkring. Terugkeer van eenige door de Duitschers ontvreemde klokken w.o. de 275 jaar oude Jacob” van de Groote Kerk. Eerste algemeene vergadering „Haagsch Leerarencontact”. 50-jarig jubileum van Maison de Gravure aan het Noordeinde 7toebehoorende aan D. W. M. de Vries. Eervol ontslag verleend aan Mr. G. Af, van Haeften, wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, als Kantonrech ter. 70ste verjaardag van den beeldhouwer Jan Altorf. De Haagsche Beurs, instelling Ver. van den Haagschen Geld- en tenhandel, heropend. Eervol ontslag verleend aan Dr. H. Schneider als directeur van het Rijksbu- reau voor Kunsthistorische en Ikonogra- fische Documentatie. Benoemd tot zijn op volger Dr. J. G. van Gelder. Overleden Cornelie van Zanten, zang- paedagoge. Overleden C. L. Hansen, journalist, sedert 1921 werkzaam bij de redactie van „Het Vaderland”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 284