Tl KRONIEK OVER 1946 266 12 Januari. 13 14 16 de Algemeene 16 16 18 19 19 20 21 25 26 Intrede van Ds. P. Brakman als predikant der Ned. Herv. Kerk te Rijswijk. Gedachtenisrede in de Luthersche Kerk door Ds. H. C. Zwahler ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum. Eervol ontslag verleend met toekenning van wachtgeld aan Mr. Dr. L. Frede- riks als Secretaris-Generaal van het De partement van Binnenlandsche Zaken. De laatste trams vertrekken om half 12 n.m. Benoemd tot voorzitter van Rekenkamer Th. Sanders. Bevorderd tot Rijksbouwmeester Ir. H. Hoekstra. Beroepen voor de 24e pred.plaats in de Ned. Herv. Kerk Mr. P. H. Th. Stevens te Zwolle. Sluiting van de Koninklijke Bibliotheek wegens gebrek aan brandstoffen. Uitvoering van het nieuw herrezen Haag- sche Symphonie Orkest. Afscheid, wegens vertrek naar Apeldoorn, van Ds. J. Smelik in de Jeruzalemkerk van zijn gemeente ’s Gravenhage-Loosduinen. Sluiting van het filiaal van de Openbare Leeszaal in de Paets van Troostwijkstraat in verband met de sluiting van het scho lencomplex aldaar wegens kolengebrek. Benoemd tot opvolger van Dr. Frederiks, als Secretaris-Generaal van het Dep. van Binnenlandsche Zaken, Dr. M. J. Prinsen. Korte plechtigheid op de binnenplaats van het hoofcommissariaat ter gelegenheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 285