KRONIEK OVER 1946 267 de Haagsche 30 Januari. 1 1 2 3 6 7 14 16 van het 25-jarig bestaan van verkeerspolitie. Overleden R. Zuyderhoff, oud-voorzitter van de Algemeene Rekenkamer. 1 Februari Heropening van het Zeiss-planetarium van de Haagsche Courant. Bus T van de H.T.M. heeft den dienst hervat op het traject Station Holl. Spoor W aalsdorperweg. Opening van de Engelsche Bibliotheek van het Genootschap NederlandEnge land in het Gebouw van den British Coun cil aan den Langen Vijverberg. Overleden de graphicus G. A. H. van der Stok. Ingeleid als jeugdpredikant van het Be- noordenhoutkwartier, in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan, Dr. G. C. Foeken uit Bladel. Overleden Dr. Ir. L. R. Wentholt, oud- Directeur-Generaal van den Rijkswater staat. Herdenking van het 80-jarig bestaan der Ver. Licht, Liefde, Leven en het 25-jarig bestaan der door haar bestuurde Huis houdschool aan de Vinkensteynstraat. Eervol ontslag verleend aan Ir. V. J. P. de Blocq van Kuffeler, Hoofdingenieur- directeur van den Rijkswaterstaat, hoofd van den Dienst der Zuiderzeewerken. 70ste verjaardag van Dr. H. E. van Gel der, oud-Gemeente-Archivaris en oud- Directeur van den Dienst voor Kunsten en W etenschappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 286