268 KRONIEK OVER 1946 19 22 22 Notaris 22 24 26 1 Maart. 2 4 13 11 13 17 Februari. Intrede te Loosduinen als predikant der Geref. Kerk van Ds. H. J. ten Brink. 40-jarig bestaan van het Gemeentel. Elec- trisch Bedrijf herdacht. Benoemd tot Inspecteur van de Volksge zondheid Dr. H. R. Gerbrandy. Eervol ontslag verleend aan H. G. C. Dénis. Eervol ontslag verleend H. C. A. Vermeulen. Afscheid van Ds. W. A. Wiersinga als predikant van de Gereformeerde Gemeen te te Loosduinen. Overleden Dr. H. M. Hijmans, oud-Ge- neesheer-Directeur van Bronovo. Benoemd tot Directeur-Generaal van On derwijs Dr. Ph. Idenburg met verleening van eervol ontslag als Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 50-jarig jubileum van de voetbalvereeni- ging Quick”. Ontslag verleend aan Ir. W. L. Z. van der Vegte, Directeur-Generaal van de P.T.T. op grond van het Zuiveringsbe sluit 1945. Bus K van de H.T.M. hervat den dienst. Bevestiging in de Westerkerk van Ds. B. Timmer als vierde predikant der Geref. Kerk van Den Haag (O.). Eervol ontslag verleend aan Jhr. H. J. Repelaer van Driel als Administrateur van het Kroondomein. Tot zijn opvolger werd benoemd W. C. Baron Snouckaert van Schauburg. aan Notaris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 287