KRONIEK OVER 1946 269 13 Maart. 14 17 17 18 18 19 19 26 29 31 2 April. 2 van der Meulen, van het Departe- Overleden Dr. A. Bredius, kunsthistoricus, te Monaco. Overleden Mr. Dr. G. oud-Secretaris-Generaal ment van Waterstaat. Intrede van Ds. H. W. Wierda als pre dikant der Geref. Kerk van Den Haag Loosduinen. Afscheid van Ds. N. de Jong als predikant van de Chr. Geref. Gemeente. Uitbreiding lichtingen tot vier van de brievenbussen. Uiteenzetting voor de leden van den Haagschen Gemeenteraad door architect Dudok over de stedebouwkundige plan nen voor ’s Gravenhage, die onder zijn lei ding ontworpen en uitgewerkt worden. Benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof Mr. H. H. J. Reumer. Benoemd tot Procureur-Fiscaal bij het Gerechtshof Mr. J. W. M. des Tombe.. Benoemd tot directeur van de Zeevaart school te Scheveningen G. H. van Veen. Afscheid van Mr. J. A. G. M. van Hellen- berg Hubar als burgemeester van Rijswijk. Intrede van Ds. S. van der Woude als predikant bij de Ev. Luthersche Gemeente. 70ste verjaardag van Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, oud-lid van den Gemeenteraad, voorzitter der Mij. tot Bevordering der Toonkunst. Overleden te Wassenaar Jhr. Mr. Dr. J. D. H. de Beaufort, Kamerheer in b.d. van H.M. de Koningin, Staatsraad in b.d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 288