Mr. LODEWIJK VAN TOULON 17 -) Aldus noemde minister Gogel het pogen om een ambtenaar om te koopen. tractement als Hoofdofficier te vermeerderen met 1000 gulden en hem dat van Staatsraad te doen behouden. Hij schreef hem ter zake: „Comme j’attache beaucoup d’importance qu’il y ait des employés trés recomman- dables a La Haye et que les exactions qui y ont lieu cessent, j’ai porté provisoirement vos appointements a 9000 fl.” Voorts behield de Hoofdofficier de geldelijke voordeelen uit het fiscalaat der middelen van het arron dissement. Nu rustte op hem o.a. de onaangename taak de smok kelarij met Engelsche goederen tegen te gaan. Immers wij moesten met Napoleon’s Continentaal Stelsel mede doen. Hij moest waken tegen geknoei met zijn onder geschikten en ook zichzelf verweren tegen pogingen tot omkooping. Natuurlijk klopten de sluikers, wanneer zij bleken te willen „Fransch praten”2), aan een ver keerde deur. Wel interessant en niet onvermakelijk is in dit ver band, dat de Koning en Van Toulon eens samenzwoeren om een groote reddingsboot uit Engeland hier binnen te smokkelen. De politie ontving bij geheime order op dracht het betrokken schip niet aan te houden. Doch de Fransche agenten hadden vermoedelijk lucht van de plannen gekregen. De boot is niet gekomen. Als Hoofdofficier (onder de republiek heette het bal juw en schout) verkeerde Van Toulon in een onduide lijke verhouding tot het gemeentebestuur. Hij stond half er naast, half er onder. Zoo geraakte hij in moeilijk heden met burgemeester Slicher. Maatregelen, die hij noodig achtte voor de politie, ten deele ook ten behoeve van den dienst des Konings in Den Haag, eischten geld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 28