7 12 15 KRONIEK OVER 1946 271 5 Mei. 6 8 14 14 15 17 19 23 24 N. Arkema, Direc- Nederlandsche Ge- van Lynden, den Rijksge- den heer Nederbragt als van Voorburg. van het Casino in Schevenin- het Dep. van Overzeesche Gebiedsdeelen. Intrede en bevestiging van Ds. W. E. den Hertog als predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Loosduinen. Herstelling van de verbinding Vogelwijk- Binnenstad door hervatting van den dienst door bus G van de H.T.M. Herdenking 50-jarig bestaan van de Kruideniersafdeeling der Coöperatieve Vereeniging „De Volharding”. Ontvangst van Winston Spencer Chur chill op het Binnenhof te 's Gravenhage. Intrede van Ds. J. E. Tuininga als predi kant bij de Doopsgezinde Gemeente. Onthulling van het beeldje „Flora” van de beeldhouweres Gobius, in het Zuider- park. Afscheid van Burgemeester Heropening gen. Benoemd tot Secretaris-Generaal van het Ministerie van O., K. en W. Mr. H. J. Reinink. 75ste verjaardag van H. P. Bremmer, kunstkenner en -leermeester. Overleden J. C. E. Baron oud-Directeur-Generaal van bouwendienst. Crematie van Mej. Suze Groshans, be kend sociaal werkster. 25-jarig jubileum van teur van de Ver. v. meenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 290