1 Juni. KRONIEK OVER 1946 272 28 Mei. 28 28 30 30 2 1 1 4 4 5 11 Dr. L. A. Eernstman het Huygens Lyceum te van het zwembad in het Zuider- van Suchtelen, gep. a. d. Gem. Ge- Opening park. Benoeming van tot Rector van Voorburg. Uitgestelde huldiging van Mevrouw W. L. BoldinghGoemans in Pulchri Studio naar aanleiding van haar 70sten verjaar dag in Jan. 1945. De eerste Scheveningsche haringlogger binnengeloopen. Overleden Jhr. F. A controleerend Geneesheer neesk. Dienst. Afscheid van W. Reindersma als rector van het Nederlandsch Lyceum. Bevestiging van Ds. J. C. Fisher als voor ganger van de Afd. 's Gravenhage van den Ned. Prot. Bond. Noordelijke boulevard met strand vrij ge geven. Officieele opening van het badseizoen te Scheveningen met den wedloop naar zee. Opening der buitengewone zitting van de Staten-iGeneraal. Aankomst van den nieuwen Australischen gezant Mr. Frank Keith Officer. Begin van het muziekseizoen te Scheve ningen. Openingsconcert door het Resi- dentie-Orkest, voor het eerst na 31 Aug. 1941. Benoemd tot Rijksarchivaris bij het Alge meen Rijksarchief Mr. S. J. Fockema Andreae.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 291