1 Juli. 1 1 11 Juni. KRONIEK OVER 1946 273 20 22 22 den 27 het 1 1 1 1 5 14 P.T.T. kantoor aan de Rijnstraat geopend. Benoemd tot Directeur der Gem. Gas fabrieken Ir. E. H. Berkhuysen. Overleden Mr. J. G. van Blom, oud-Secre- taris-Generaal van het Departement van Justitie. Overleden R. A. Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, Opper-Ceremoniemees- ter van H.M. de Koningin. Overleden W. Reindersma oud-Rector van het Nederlandsch Lyceum. Overleden A. J. Lievegoed, chef van Regeeringspersdienst. De Raad besluit tot den bouw van nieuwe Stadhuis. Het Stille Strand vrij gegeven. Herdenking van het 75-jarig bestaan van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. Overdracht op het Centraal Terrein van den Gem. Reinigingsdienst aan de Gas laan van een Gedenksteen gewijd aan de oorlogsslachtoffers door het personeel van dien dienst. Viering van het twee jaar geleden plaats gehad hebbende 40-jarig jubileum van H. A. Gerritsen, Geneesheer-Directeur van ,,Oud-Rosenburg’’ te Loosduinen, sinds 1904 als Geneeskundige aan deze stichting verbonden. 25-jarig jubileum van Martin Zagwijn als cellist bij het Residentie-Orkest. Intrede en installatie van Dr. G. W. No- teboom als Burgemeester van Voorburg. Bevestiging en intrede van Ds. G. Th.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 292