6 Juli. KRONIEK OVER 1946 274 6 6 10 11 12 12 de Eerste 12 13 ver- de Ge- 13 F. E. A. Koeberg, 15 16 8 8 van de Gerefor- van ’s Gravenhage West. den Noodjeugdherberg op Koopman als predikant meerde Kerk Opening van Ockenburg. 40-jarig jubileum van C. Brandwijk als Conducteur bij de H.T.M. Overleden W. F. K. Bischoff van Heems- kerck, laatste Commandant Brigade Gre nadiers en Jagers. Petroleumbrand bij de Gasfabriek. Overleden W. P. Blokpoel, Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs. Receptie in restaurant Cecil ter gelegen heid van het 50-jarig apothekerschap van Mej. Chr. Offerhaus. Overleden Dr. A. Lysen, Conservator aan de Bibliotheek van het Vredespaleis. Feestavond ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de „Habo”. Afgetreden als voorzitter van Kamer, onder gelijktijdige benoeming tot Minister van Staat Mr. W. Baron de Vos van Steenwijk. Afscheid van Mej. Dr. I. M. Graftdijk als Directrice van de Meisjes H.B.S. Feestelijke opening van het geheel nieuwde Oranjeplein. Vijf en twintig jarig bestaan van meentelijke Handelsdagschool. 70ste verjaardag van Haagsch. musicus. Overleden Dr. A. G. Swaving, oud-Raad- adviseur van de voormalige Departemen ten van Binnenlandsche Zaken en Land-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 293