1 2 2 6 7 7 277 KRONIEK OVER 1946 1 Sept. 3 de 3e Gem. H.B.S. 3 3 5 5 6 P. Visser, 40 jaar wis- de 3e Gem. H.B.S. de van Afscheid in de Regentessekerk van Ned. Herv. Gemeente door Ds. S. Dorp. Overleden Johan W; Broedelet, tooneel- speler, journalist en litterator. Benoemd tot Inspecteur van het Nijver heidsonderwijs, J. L. G. Faber, Directeur van de 2de Ambachtsschool van de Ver. ,,De Ambachtsschool te 's Gravenhage”. 50-jarig tooneeljubileum van Charles Braakensiek. Huldiging van kunde-leeraar aan Beeklaan. 40-jarig bestaan van Beeklaan. 70ste verjaardag van Fred. Oudschans Dentz, bestuurder van de boekversprei- ding van het Alg. Ned. Verbond. Ontvangst van Generaal Orsborn, wereld leider van het Leger des Heils op het Binnenhof. Viering van het zilveren ambtsjubileum van Ds. G. O. Donner, Geref. predikant te Scheveningen, in de Bethelkerk. Bezoek van Generaal de Lattre de Tas- signy aan ’s Gravenhage. 75e verjaardag van de schilderes Mej. J. M. Vlielander Hein. Onthulling in het P.T.T. gebouw van een borstbeeld van wijlen den Alg. Secretaris Mr. J. F. van Royen. Uitgestelde viering van het honderdjarig bestaan van het Departement s Graven-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 296