8 Sept. 8 8 14 15 17 21 van 22 25 25 11 13 KRONIEK OVER 1946 278 hage van de Maatschappij tot bevordering der Pharmacie. Bevestiging en intrede van Ds. Mr. P. H. Stevens als wijkpredikant der Ned. Herv. Gemeente, in het Bezuidenhout. 90e verjaardag van Vice-admiraal b.d. W. A. Mouton. 60-jarige bruiloft van den Heer en Mevr. C. F. Verschoorvan Egmond. Overleden de kunstschilder C. Koppenol. Ontslagverleening op grond van het Zui veringsbesluit aan Notaris A. C. J. M. Borners. Receptie in Palace Hotel ter gelegenheid van het gouden jubileum, 50-jarig eerste klasserschap van de voetbalvereeniging H.B.S. Intrede van Dr. W. Aalders van Gro ningen als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Overleden Dr. G. Schilperoort, Directeur van de Gem. Handelsdagschool. Overleden Mr. Tj. Mobach, oud-lid den Gemeenteraad en advocaat. Intrede van Ds. J. B. Vogelaar als derde predikant van de Gereformeerde Kerk te Loosduinen. Felle brand in het Hotel Parkzicht aan den Parkweg 15. Benoemd (tegen 1 Januari) tot Directeur van het Mauritshuis en het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie Dr.A. B. de Vries.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 297