26 Sept. 28 29 29 30 in het 7 11 11 14 14 15 25 26 279 KRONIEK OVER 1946 Prof. Ir. G. A. Brender a van het Gemeen- Overleden Ds. J. C. Wannée, oud-voor- ganger van de Vrije Gemeente. Opening van een Sociëteit ten dienste van gerepatrieerden in perceel Thomsonl. 42. Huldiging van W. K. Poulus ter gelegen heid van den 70sten verjaardag van het Kon. Mannenkoor „Die Haghe Sanghers”, waarvan hij oprichter en voorzitter is. Afscheid van Ds. E. Michelin Moreau als predikant der Waalsche Gemeente. Afscheid van P Brandis als Directeur telijk Gasbedrijf. 5 October. Inwijding van Doodencel 601 „Oranje-hotel” te Scheveningen. Défilé van 15.000 padvinders, padvind- sters, welpen en kabouters uit Den Haag en omgeving voor de Chief Guide Lady Baden Powell op het Binnenhof. Ontvangst van Veldmaarschalk Smuts, Minister-president van Zuid-Afrika door de Vereenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Heropening van het Gemeente-Museum aan de Stadhouderslaan. Opening van een nieuwe afdeeling voor tuberculose kinderen van het Juliana Kin derziekenhuis, het Irene Paviljoen. Benoemd tot Notaris L. Neuteboom in de plaats van H. G. C. Denis. Heropening van de geheel gerestaureerde overdekte tennisbanen in het park Marlot. Overleden Notaris G. C. Korporaal. Onthulling gedenksteen en klok in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 298