6 Nov. 7 13 13 14 16 16 19 20 20 20 21 KRONIEK OVER 1946 280 30 Oct. Th. P. Eisen tot Burge- v. Hogendorp, als het Diaconessen van Hardenbroek Gem. Handelsdagschool aan de Waldeck Pyrmontkade ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan. Overleden Johan Koning, letterkundige en journalist. Installatie van meester van Rijswijk. Afscheid van Jkvr. M. dirigeerend zuster van huis „Bronovo”. Jkvr. volgt haar op. Viering van het 60-jarig bestaan van de Mannenzangvereeniging „Crescendo”. Benoemd tot President van het Bijz. Ge rechtshof Jhr. Mr. P. G. M. v. Meeuwen. Benoemd tot Kantonrechter Mr. O. B. Reinhold. Na een onderbreking van vijf jaar worden de kramen op de Algemeene markt aan de Herman Costerstraat weer verlicht. 70e verjaardag van Ir. M. H. Damme, oud-Directeur-Generaal van de P.T.T. 80e verjaardag van Wouter Nijhoff den uitgever-bibliograaf. Gala-concert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Residentie orkest. 70e verjaardag van Mr. L. J. A. Trip, oud- president van de Nederlandsche Bank. Overleden H. Kist, gep. Luit.-Kolonel tit. der Infanterie van het K.N.I.L. Overleden Mr. C. Crommelin, Secretaris- Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 299