25 Nov. 27 29 30 30 7 12 16 19 20 21 3 4 van G. J. van Prof. Dr. J. L. 281 KRONIEK OVER 1946 Overleden Mevrouw Dr. J. S. Goekoop de Jongh. Afscheid van Mr. M. E. L. M. Sark als Secretaris van den Armenraad. 25-jarig jubileum als notarissen A. P. Ebell en D. Erdman. Besluit van de feestelijkheden ter eere van het 25-jarig bestaan van de Gem. Han- delsdagschool. Receptie in Hotel des Indes ter eere van den 75sten verjaardag van oud-Minister van Dijk. 3 December. 30 jaren evangelisatie-arbeid geleid door den Heer en Mevrouw van Polen. Overleden Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer. Overleden Prof. W. A. Mouton, gep. Vice-Admiraal tit. In de vestibule van het hoofdgebouw van het G.E.B. is een gedenkplaat aangebracht ter nagedachtenis aan het gevallen per soneel in de jaren 1940/45. 50-jarig bestaan van het Makelaarskan toor in Onroerende Goederen Falkenburg en Co. en van de N.V. Nationale Glas verzekering Mij. T eraardebestelling Walch. Overleden Ir. A. Lodder, Adj.-Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en V olkshuisvesting. 70ste verjaardag van Mr. A. A. F. W. van Romondt, President v. h. Gerechtshof. Vijftigjarig jubileum als Rijksambtenaar 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 300