26 27 30 30 KRONIEK OVER 1946 282 21 Dec. 24 24 24 28 N.B. Wanneer de data der in de Kronieken vermelde feiten niet uit de berichten der dagbladen bleken, zijn de data der kranten vermeld. van Roojen als de Gemeente- van het van den Heer E. van der Schoot Departement van Financiën. Afscheid in de Rolzaal van Dr. H. M. Hirschveld als Secretaris-Generaal der beide economische departementen. Door de opening van de Tentoonstelling ,,Den Haag bouwt weer” in het Gemeente- Museum worden de plannen van Ir. Dudok voor den herbouw van de stad publiek. Overleden Ds. Mr. P. H. Th. Stevens, Ned. Herv. Predikant in Den Haag sedert enkele maanden. Overleden Pater Th. Kouwenhoven S. Kapelaan aan de O. L. Vrouwekerk aan de Elandstraat. Overleden Notaris H. A. van der Steen straten. H. Lutgert, Hoofd-stationchef der beide stations, herdenkt zijn 40-jarigen dienst bij de H.S. Afscheid van Dr. P. H. Geneesheer-Directeur van Ziekenhuizen. 70e verjaardag van Dr. J. van Ijzeren, oud-Rector van het le Gymnasium. Burgemeester Mr. Dr. S. J. R. de Monchy neemt afscheid in een openbare raads zitting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 301