ALPHABETISCH REGISTER. Biz. A. 57 B. van 235 118 215 Appelius Arbeiter, firma C. L. Archief, Krijgsgeschiedk. 235 242 250 98 (nt. 102) Biz. Arkema, N271 ArnoldMees, C. E. A. C. 237 Artois, Graaf van .199 Ary Prinsstraat Assendelft, Jan van Asserhuijs, Catrijn Aachtge Claas85 (nt. 65) - 278 57 Dr. W. A. Belvedère Benoordenhoutscheweg Benschop, Mr. W. J. M. Bentinck, Christiaan Frederik Anthon Graaf van .151 Agnieta Cornelisdr. Albarda, Ir. J. W. Albrecht, Graaf Alexanderplein. Alexanderstraat Alexanderveld Alidastraat Altorf, Jan Alveringhe, Maria Alijt Heinricxz. Angeren, Mr. J. R. M. van 258 34, 37 270 20 (nt. 3) Arckel, Maria van 74 Arckel Ambachtsheer v. Wer kendam, Mr. Otto van 7379, 95, 121, 127 (nt. 172), 171 Arentsburg65 Aalders, Dr. W. Abdij van Leeuwenhorst Abdij van Loosduinen zie klooster Abdij van Rijnsburg Aelbrecht Hillebrandtsz 231233 Aerssen Heer van Spijck etc., Cornelis van158 Agathastraat234 Agniesgen Bruins Caesaersdr. 212 - - - - - 223, 227 256 46 70, 159 70 162 234 242, 265 210 226 221 e. v. 145,' 150, 152 215 242 Bachman, A. .178 Baden Powell, Chief Guide 279 Badseizoen272 Bakker Korffstraat Bakker Schut, Ir. P. Balen, C. L. van Baten, Aaltje Jans v. Beaufort, Jhr. Mr. Dr. D. H. de256 Beaufort, Jhr. Mr. Dr. J. D. H. de269 Beaumont, Arnoldina Amalia van Beek 50, 52, 68 (nt. 36), 72 Beeklaan Beekman, Joannes. Beel, Dr. L. J. M. Beelaerts van Blokland, Jhr. - -- 51, 59—61 60 (nt. 24) 44—46 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 302