ALPHABETISCH REGISTER 289 72, 80, 68, 69 238 Groothertoginnelaan Gros, Benedictus 251 264 61 84 95 78 .273 220, 222 207 251 281 243, 246 88 88 27i 211 212 146 79, 281 der 25, 189 6 241 246 51 265 244 238, 246 Gerritsdr. 74 (nt. 41) 108 100 84 84 104 237 Groeneberg 51, 54, 58, 59, Groenen, Marietje Groot, Huijck de 210, 211, 213 - - - - 69> ii6 216 Groshans, Mej. Suze 271 Gruyter, Corn. A. W. de Gurck, Ir. A. J. H. Haagambacht Biz. Gogel, Minister. 17 (nt. 2) Gool, Dirck. Gool, Petronella Goud, Buitenhuis van Goud, Willem 96, 100, 120, 121, 127 (nt. 172), 171 Goud, Wed. Willem. 74, 132 Goud Korstiaensz., Willem 74 (nt. 172), 171 Gout, Hendrik97 Graaff, P. de248 Graftdijk, Mej. Dr. I. M. 274 Grand, Guilaume. 74 (nt. 41) Graswinckel, Jhr. Dr. D. P. M264 Gravemeyer. Ds. K. H. E. 259 Gravenslot 's-Gravesande, G. H. 's-Gravezande Gravure, Maison de Greshoff, Jan Greve, Dr. H. E. Greverode, Marie van Grietje Hendriks Grietje Maartens Groen, Cornelis Hubrechtsz. Groen, Huibert Pietersz. Groen, Jacob Ariens Groen van Prinsterer Biz. Gemeentepersoneel, arbeidstijd voor het254 Gemeenteraad 252, 258, 260 Genechten, van244 Gerbrandy, Dr. H. R. 268 Gerechtshof7 Gerechtshof, Bijzonder 255 Gerechtshof, Internationale 247 Gerrit Cornelisz. 76, 77, 78 Gerrit Maartsz. 99, 100 Gerrit Meesz76 Gerrit Pietersz. 74, 75, 76, 81, 94, Gerrits, Machtelt Gerritsen, H. A. Gevaerts, Mr. Johan Gezant, Mr. Frank Keith Of ficer, Australische. 272 Gezant, J. Lagerberg, Zweed- sche275 Gezantschap, Engelsche 240 Gezantschap, Fransche 7 Gibson, Anne 225, 226, 228 Gils, Dr. J. van250 Gispen, H. W246 Glabeecq, Tielman 109, 110 Glasverzekering Mij, N.V. Nationale Glavimans, A. Gleser, Daniël Gleser, Jhr. George 84t Gobius, beeldhouweres Godefroi Vrijheer van Boet- zelaer Heer v. Nieuwveen, Jacob Goedhart, G. J. D. C. Goekoopde Jongh, Mevr. Dr. J. S. Goes, H. M. van Goes, Johan Goes van Naters, Jhr. Mr. M. van der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 308