ALPHABETISCH REGISTER 294 Lely, Ir. J Leprooshuis. Lerzaen, Mr. Johan Lewe, de Heer Leyden, Friedrich. 246, 260 96β€”98 60 98 Machtelt Gerrits Madestein, Buitenplaats 56, 58, Maes, Gerrit Magdaleentje Gillis 85 (nt. 65) Mallemolen 104 (nt. 116) 106 (nt. 121), 117 Mallemolen, molen de 83, 88, Marchand la Gree, Jean M. Maarten Thijs 94. 97, 98, 101 Maatschappelijk Hulpbetoon 247, 275 Maatschappij tot bevordering der Pijarmacie 248, 278 78 Blz. 54, 56, 57 7 e.v. 91 218 Mare, A. J. de 239^ 247 Maris, Gebroeders 245 Markt Herman Costerstraat 280 Marmont, Generaal 24 Martin, Prof. Dr. W. 244, 245, 256 Mastenbroek, Johan Hendrik van Mathijs Engelsz Loozerlaan Lopez de Liz Lopes Suasso, Manuel 222, 226, 229 Lorm, C. de9 Loudon, Hugo9 Luberti, Jan251 Lugtigheid, Ds. P261 Luik, A247 Lutgert, H282 Lyceum Stokroosplein 248 Lynden, J. C. E. Baron van 255, 264, 271 Lyndenvan den Bosch, A. M. C. van243 Lysen, Dr. A244, 274 Limburg, Staatsraad Limburg Stirum, Gouverneur van189 Linde, Claas Engelsz. van der 107 Linde, Vincent Claasz van der104, 105 Linden, Vincent van der .113 Lindo, de Heer9 Lith, Hendrik Gerritsz. van 112 Lodder, Ir. A281 Blz. 251 187 216 31 38 e.v. Leijden van Leeuwen, Alijda Johanna Adriana 220 Leyden van Leeuwen, Heer v. Vlaerdingen, Pieter van 220 Ley weg 45, 124, 126, 155, 174 Lezaen, Mr. Johan .219, 220 Lidt, Willemina van .113 Lier, Frederik van 88 Lievegoed, A. J273 Lievens, Mr. Jasper 210 Lievijnszoon219 Lllle, Philip Floris de 127 (nt. 172), 128 - 8 Lodewijk Napoleon, Koning 13 e.v. Loeningen, Albert Hendriksz. van212 Loeningen, Sophia Albertsdr. van212 Logement β€žDe Diamant Rinck"231 Logement de Drie Steden .187 Logement v. Dordrecht 230, .231 Loosduinen 45, 54β€”56, 117, 142 Loosduinsche Houtweg 61, 167 Loosduinsche Vaart 55, 56, 58 Loosduinsche weg 52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 313