ALPHABETISCH REGISTER 298 9 Lust) S. Samson, Pieter Augustus 219 79 251 270 217 243 67 68 65 259 247 248 260 282 Sanders, Th Santen, van Santen, Rient van Sap, Dr. H Sara Mathijs Sark, Mr. M. E. L. M. Sasbout, Mr. Joost 84, Biz. Rengers, de Heer23 Repelaer van Driel, Jhr. H. J. 268 Reumer, Mr. H. H. J. 269 Rey, H. E253 Reijnenburgh, de Heer van 218 Ridderzaal240 Rietraet, Notaris W. 86 Rietvelt, Jan Pietersz. .110 Robin, H251 Rodere (Rodre), Mr. Gerard de Roes, Dr. F. J Romeyn, Mr. J. M. C. 78 275 246 Romondt, Mr. A. A. F. W. v. 281 Roojen, Dr. P. H. van 282 Rosse, Prof. Herman 236 Rossum, Mr. W. H. E. van 262 Royen, Mr. J. F. van 9, 246, 277 Rueb. Gra246 Rutgers, Prof. Mr. V. H. 239 Ruigkade167 Rustenburg (Rust en Lusthuis Rutgers. Prof. Mr. V. H. Rutten, Ir. J Ruychrock, Joost Jacobsz. 103, 104 Ruygers, G246 Ruychrock, Yeffgen Joosten 104 Ruytenburch Vrouwe V. Vlaer- dingen, Alijda van 220 RijnbendeGardenier, Mevr. C259 Rijnland130 Rijnslag 147—149, 151 Rijnspoor147, 152 Rijnstraat67, 68 Rijnweg 68, 69, 92 e.v. Blz. 266 247 9 252 100 281 93 103, 155 Schade, Johanna Maria. .214 Schadé, Mr. Willem 214 Schade van Westrum, Bea trix Scheen, P. A Schenk Schenkweg 65, 67, Schenkwetering Schepel, Mr. A. F. Schepp, C. L Schermerhorn, Prof. Ir. W. 246 Scheurleer, Dr. Lunsingh Scheveningsche weg 71, 79, 80, 92, e.v. 26 241 238 278 265 1 245 9 248 261 254 260 250 Schietbaan Schierbeek, Dr. A. Schilfgaarde, P. van Schilperoort, Dr. G. Schneider, Dr. H. Schneider, Dr. M. Schneiders, A. J Schokking, Ds Scholen, Buiten Scholten, Mr. J. H. Scholtens, Mr. A. L. Schoneveld, Ds Schönfeld, Mr. J. F. School, Gem. Handelsdag- 274, 280, 281 School, Latijnsche 193, 194 School- en Kindertuinen, Gem Schoolkinderzorg Schoot, E. van der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 317