ALPHABETISCH REGISTER 299 Biz. 69, 50, 272 Seret Opzoomer, Mr. H. Sevenhuijsen, Leendert Shephard, Anne Siebesma, A Sinapius, Dr. Cornelius Stevens, F. L. J StevensNeecke, D. 262 113 F. Sluys, Corn, van der Sluijskens, Anna Slijs, Martinus van der Smelik, Ds. Smidswater. Ill (nt. 138) Smissaert31 Smit, W. A. P237 Biz. Sluijskens, Rekenmeester 222 Sluijskens, Susanna Catharina 222 Slijpmolen 68, 83—85, 87, 90 e.v. Ill 266 279 61 262 251 235 45 52 Schoterbosch, Mr. Florens van213, 214 Schouw, J. van der 60 (nt. 24) Schouwburg, Fransche .197 Schouwburg, Hollandsche 197 46, 154 83, 124, 155 79, 100, 104, (nt. 117), 150, 155, 159, 161—163 Schuddegeest, laan van 92, 116, 141 Schutterij191193 Schuijlenburg, Burgemeester 216 Schuijlenburgh, Mr. Cornells van218, 219 Schuylenburg, de Heer van 198 - - 212 193 233 10 Smout, Rochus Henriksz. alias96 Smulders, J. 59 (nt. 22) Smuts, Veldmaarschalk. 279 Snoek Henkemans, J. R. 241 Snouckaert van Schauburg, W. C. Baron268 Sociale Belangen, Gemeentel. Dienst voor275 Sociëteit ten dienste van gere- patrieerden Solleveld, Landgoed. Spanjaard, A. K. Speenhoff, J. H. Spinozastraat Spui Spuistraat Stadhuis, bouw van het nieuwe273 Stadsvuil262 Staking van de groentehande laren Starrenburg, Antonie van Staten-Generaal, opening van de Stedebouwkundige plannen voor ’s-Gravenhage 269 Steen, P. H. v. d276 Steenstraten, H. A. van der 282 Stevens, Ds. Mr. P. H. 266, 278, 282 276 276 Schuylenburg, huis van Sebastiaansdoelen, St. Sebastiaens schutterij, St. Seckel, Jozef Segbroek. 70, 72, 115, 126 Segbroek, vallei v. 159, 160, 161, 163 Segbroekpolder. 126, 144 .257 110 225 270 107 (nt. 122) Sinapius. Wed. Dr. Cornelius 106 Sinapius, Josina107 Six, Jhr. Mr. O. E. W. 270 Slicher, J. 17, 18, 25, 33, 178, 191 Slingelandt, Govert van 220, 222 Slothouwer, Prof. Dr. Ir. D. 240, 281 9 222 Sluijskens Frederik 222 Schouwweg Schuddebeurs 82, Schuddegeest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 318