ALPHABETISCH REGISTER 301 268 276 87 78 206 254 257 275 241 254 242 268 78 9 8 277 52 219 52 275 Haagsche dag- Vauxhall. Veen, G. H. van Veen, Sijmon van Veenwatering Vegt. Ir. W. van de Tramlijn 3 Tramlijn 4 Tramlijn 5 Tramlijn 6 Tramlijn 8 Tramlijn 9 Tramweg Mij, N.Z.H. Tribunaal Trink, Willem van der Trip, Mr. L. J. A. Troelstra, P. J. Tromp, D Tuininga, Ds. J. E. Tullingh, commandant Tuning, Mr. Gerard Tuning. Johan Turfmarkt Tuyll van Serooskerken, Mr. A. M. Baron van 253 Tuyl van Serooskercke Heer v. Popjesberg, Hieronimus 207 Tuyl van Serooskercke Heer van Serooskercke, Jhr. Je- ronimus van. Tuyn, Mgr. van der Tweede Kamer V Biz. 263 254, 256, 262 255 256 255, 256 255 253 265 215 246, 280 246 238 271 189 212 212 45, 47 Veth, C. Vierlinck, Mr. Matheus Vinckelant 100 (nt. 106) Vinckestein, familie 81, 139 Vinkestein, Cornelis Engelen. Vinkestein, Gerrit Cornelisz. Vinkestein de Oude, Gerrit Cornelisz Visser, Mr Visser, Lou de Visser, P. Vittelervoorde50, Vlaerdingen, de Heer van Vlamingstraat 50, Vleugels, Mr. Diederick 224, 226 Vleugels, Jacob 222, 226 Vleugels, Maria Genoveva 221 Vlielander Hein, Mej. J. M. 277 Vliet, Haagsche90 Biz. bladdirecteuren, ,.De Haag sche Kring"254 Vereeniging H.B.S., Voetbal- 278 Vereeniging „Quick”, Voet bal- Vereeniging „Tavenu”, Har monie- Vereeniging „De Volhar ding”, Coöperatieve 270 Vereeniging Volharding leidt tot het doel, zangconcours Chr. Gemengde zang- Verkeer Verkeersborden Vermakelijkheden. Vermeulen, H. C. A. Verschoorvan Egmond, de Heer en Mevr. C. F. .278 Verschuur, Mr. Dr. T. J. 255 Verspyck, Jhr. P. H. 276 Verstraeten, Jos237 Vesting Clingendaal 257 Vesting Scheveningen 261 239, 242, 246, 249 96, 97 128, 173 269 232 96 270 Vegte, Ir. W. L. Z. van der 268 Velde, Pieter van de .215 Venne, Roelof van de .231 Vereeniging A.D.O., Voetbal 255 Vereeniging Crescendo Mannen Zang-280 Vereeniging, Eeuwfeest St. Vincentius Vereeniging v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 320