ALPHABETISCH REGISTER 302 W. van. Vrijenhoek, Wethouder Vuurtoren Vijver, Johannes van de Vijverberg 50, 67, 270 233 79 136 31 13 278 Vries, D. W. M. de 265 Vrijbergen, Bonifacius v. 224, 226, 227 224, 226 222, 228 224 Westermolen Westland Weteringkade Weyand, J. Wiele Heer van de Werve, Jacob van der 81 (nt. 57), 155, 156, 162 261, 269 250 268 9 Wierda, Ds. H. W. Wieringa, H. C. W. F. Wiersinga, Ds. W. A. Wierts, musicus Wilhelmina, Koningin 237, 254, 275 81 71 248 274 209 1 Biz. 252 Vrijbergen, Cornelia v. Vrijbergen, Elisabeth v. Vrijbergen. Maria van Vrijbergen, Marius Dibbout 224, 226 260 257 215 233 Vlissingen, Ir. J. P. van Voedingstoestand der School kinderen Vogelaar, Ds. J. B. Voorhout Voorst tot Voorst, H. F. M. Baron van262 Vos in Tuinstraat 111 (nt. 138) Vos van Steenwijk, Mr. W. Baron de Vosbergen, Gaspar van Vosmaer, Carel Vredenburch, Dr. W. C. A. van Vrederick Meeusz Vredespaleis Vreeburg, J Vreede, de Heer Vreede, Prof Vries, Dr. A. B. de 242 278 45, 46 Biz. Waert, Leendert van .110 Wagenaar, Joh9 Wagenvoort, Maurits 9 Wagner, J. J248 Walch, Prof. Dr. Jan 246, 281 W aldeck-PiermontCulem- borch, Gravin Douairière v. 217 Wannée, Ds. J. C279 Warmold Lunsingh, Mr. 259 W armond64 Warnecke, Dr. H. C. F. L. 252 247 124, 142 72, 125 e.v. 163 Warnsinck, J. C. M. Wassenaar Wassenaarscheweg Wateringen, de Heer van Wees- en Oudeliedenhuis, R.-K248, 270 Weissenbruch, Jan 247 Welter, Ds9 Wenss, Mr. Adriaen 227, 228, 229 Wentholt, Dr. Ir. L. R. 257, 267 Werve, Landgoed de 156, 157 Werve, Vrouwe van de Westeinde52, Wester, Prof. Dr. D. H. Westerbaen, Jacob 56 (nt. 20) Westerbeek, Buitenplaats 50, 52, 127 90 62 68 248 Waalsdorperlaan167 Waalsdorperweg 68, 116, 141 Waart, Pieter de 219 Wachtje Rijswijkscheplein 187 Wadenan, Anne246 Wael, Aletta Jacoba de 221 Wael, Johan de221

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 321