JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 305 Bestuur. en Ir. Aangezien in 1941 en 1943 de periodieke aftreding van een derde gedeelte van het bestuur niet had plaats gevonden, was het geheele bestuur demissionnair ge worden. De Algemeene vergadering van 23 November 1945 besloot, in het belang der Vereeniging, de vier functionarissen: Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, le secre taris; Dr. W. Moll, redacteur van het Jaarboek; Mr. T. J. Naudin ten Cate, penningmeester; F. C. van der Meer van Kuffeler, 2e Secretaris te handhaven. De overige vijf heeren, te weten: Dr. H. E. van Gelder, Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer, E. A. J. M. Baron van Voorst tot Voorst, H. W. van Kerkwijk en Dr. H. Schneider, traden af. Dr. W. Moll herdacht het vele, dat de scheidende voorzitter Dr. H. E. van Gelder, sedert 1907 bestuurslid, als bibliothecaris, redacteur en voorzit ter, maar bovendien als schrijver van tal van artikelen in de jaarboeken en als spreker op verscheidene bijeen komsten, in het belang van Die Haghe heeft gedaan en bracht hem daarvoor den dank der Vereeniging over. In plaats van de aftredende leden verkoos de Alge meene vergadering de heeren Dr. P. J. van Breemen, Dr. L. Brummel, Dr. D. Hoek, Jhr. Mr. W. C. Six M. S. H. Trooster tot bestuurslid. Het bestuur stelde zich daarna als volgt samen: Dr. W. Moll, Voorzitter en Redacteur van het Jaar boek. Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, le Secretaris. F. C. van der Meer van Kuffeler, 2e Secretaris. Mr. T. J. Naudin ten Cate, Penningmeester. Dr. P. J. van Breemen. Dr. L. Brummel. Dr. D. Hoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 324