1.759,15' 5,— 5,— 10,— 695,15 795,— 65,— 29,50 154,50 GELDMIDDELEN. Rekening over 1 94 5. Ontvangsten: Contributies 1941 1942 1943 1944 en 1 donatie 1946 Rente op de obligatie Jaarboeken en andere uitgaven Verkoop van Dr. W. Moll. Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel. Dr. P. J. van Breemen. Commissie voor de lezingen: Dr. L. Brummel. Dr. D. Hoek. F. C. van der Meer van Kuffeler. Commissie voor de uitstapjes: Jhr. Mr. W. C. Six. Ir. M. S. H. Trooster. Mr. T. J. Naudin ten Cate. Jhr. Mr. W. C. Six. Ir. M. S. H. Trooster. Commissies. Uit het nieuw gekozen bestuur werden de volgende commissies gevormd: Commissie voor de uitgave van geschriften: JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 306 1945

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 325