„DIE HAGHE" OVER 1945 307 1.107,95 900,— 65,75 30,— 40,50 20,— 3,20 40,— 8,50 Bijeenkomsten. De Algemeene vergadering, welke plaats vond op Vrijdag 23 November 1945, was de eerste bijeenkomst van de leden na de bevrijding. De voorzitter gaf een uit voerig overzicht van de lotgevallen der Vereeniging ge durende den oorlogstijd, waarin hij tevens in groote trek ken de gevolgen van den oorlog voor de stad en haar inwoners schilderde. De penningmeester lichtte de reke ningen van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1940 1944 toe, welke door de kascommissie waren onder zocht en in orde bevonden. Bovendien werd de hier boven vermelde bestuursverkiezing gehouden. Het ge brek aan vervoermiddelen in aanmerking genomen, was de opkomst der leden bevredigend te noemen. De her nieuwde belangstelling in de Vereeniging en haar werk kwam tot uiting bij de rondvraag, waarbij verscheidene leden behartigenswaardige onderwerpen ter sprake brachten. Na afloop van de vergadering hield Dr. D. Hoek een lezing over: Hendrik Aartszoon Doedijns op het Buitenhof. De interessante voordracht werd met aandacht gevolgd. Degenen, die meer over het onder- Uitgaven: Bezoldiging Protocol-bewerking Kosten Ziektewet en Ziekenfondsbesluit Rentezegels Vereveningsheffing Bijdragen aan andere vereenigingen Administratiekosten Honorarium voor een lezing Zaalhuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 326