JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 308 werp wenschen te weten, verwijzen wij naar het artikel: Het Buitenhof van omstreeks 1550 tot 1650, opgenomen in het Jaarboek 1945. Verdere werkzaamheden. Als gevolg van de buitengewone omstandigheden heeft de voortgang van het klapperen van de notarieele protocollen vertraging ondervonden. Slechts vier deelen, namelijk de nummers 654, 642, 432 en 880, werden bewerkt. De bewerking leverde 2450 fiches op. Mede van invloed op de geringere productie is ge weest het heengaan van Mej. S. Ph. Vollgraff, die na 18 jaren aan Die Haghe verbonden te zijn geweest, op haar verzoek met ingang van 1 Juli 1945 ontslag uit haar betrekking bij de Vereeniging verkreeg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 327